A Sötét Nagyúr bosszúja

A hosszú, sötétszürke színnel bevont szupercsillagromboló előkelő karcsúságával méltóságteljesen lebegett a bolygó fölé. A nyolc kilométeres hosszúságú hajótest páratlan eleganciájával lenyűgözte az alatta levő temérdek bámészkodót.

Sötét, felhőszínű roppant tömege elsötétítette Coruscant egeit, habár a városbolygót korántsem tudta beárnyékolni.
Kicsiny, fehér sikló indult útnak hangárai közül az egyikből, majd áttörve a bolygó háromszoros elhárító védelmi pajzsain, sietősen suhant tova a Manari – hegység irányába.

A Lambda komp fensőbbséget sugárzó előkelőséggel zárkóztatta föl két szárnyát a vezérsík mellé, miközben lebegve megállt a számára kijelölt platform felett. Ezután fáradt lassúsággal ereszkedett alá a 18 – as állásra.

Miközben a hajó sisteregve kifújta a használhatatlanná vált füsttömeget, egy szakasznyi fehér páncélba öltözött birodalmi rohamosztagos vágta szálegyenes sorokba magát a rámpa két oldalán.

Közöttük egy látszólag ideges, pattanásig feszült tiszt sietett elő az aláereszkedő rámpa aljához.

Egyszercsak fújtató, gépies hang ütötte meg a fülét, és kemény csizma koppanása hallatszott.

A fekete páncélba és maszkba burkolózó fekete köpenyes alak döngő, kimért léptekkel viharzott el a tiszt mellett, aki erre nagyot nyelve utána fordult, és próbált lépést tartani vele – kevés sikerrel.

– Nagyúr – érte utól felettesét – , örömmel tölt el a látogatása – majd miután látta, hogy a másik válaszra sem méltatja, folytatta. – A császár a magánlakosztályában várja.

– Beszerezték a szükséges készleteket a sullusti akcióhoz? – zengte Darth Vader basszusa. – Nem óhajtom elhalasztani azt a tisztjeim alkalmatlansága miatt. – szavai nem törték meg gépies, szörcsögő hangú lélegzését.

– Természetesen, Vader nagyúr – felelte kis tétovázás után a birodalmi. Idegei pattanásig feszültek; az impozáns fekete lovag a frászt hozta rá. Alig várta, hogy túl legyen az egészen, és akkor majd áthelyezteti magát – minél távolabb akart létezni ettől a fenyegető, kegyetlen alaktól.

– Tisztában vagyok vele, hogy nem kedvel, parancsnok – jegyezte meg a sötét nagyúr, kitalálva társa gondolatait. – Hamarosan azonban maga a császár bíz önre létfontosságú feladatot. Lebecsültük a lázadók erejét…

– Igenis, nagyúr – motyogta a zavarát leplezni próbáló tiszt.

Darth Vader nemsokára belépett a gigántikus méretű, pazar magánlakosztályba. Korábban is észrevette mestere kiváló építészeti stílusát, hiszen a Palota ezen részét ő maga tervezte. A tágas helyiség elnyerte a tetszését, habár ő a Vjun rendszerben található kastélyában inkább a búvóhely célszerűségére fektette a hangsúlyt.

Közelebb lépdelt a szemközti falon végigfutó romboidos ablak felé, melyben kis előretüremkedésben foglalt helyet a magas támlájú császári szék. Az egész falat átlátszó ablak borította, szem elé tárva a Birodalmi Város lenyűgöző látványát.

Eszébe jutott, hogy miért is jött, és az idilli környezet által keletkezett jókedve azonnal elpárolgott. Vader ugyanis kudarcot vallott.

Kudarcot vallott, mert a lázadók kis csapatának, pontosabban egy személynek, sikerült elpusztítania a birodalom legnagyobb és legmodernebb csodafegyverét, a hatalmas űrállomást, amely egész bolygók elpusztítására volt képes.
A Halálcsillag parancsnoka is odaveszett az állomás pusztulásakor; az intelligens Wilhuff Tarkin nagymoff. Vader azonban azt is tudta, hogy a kormányzó halálával mostmár az ő vállaira nehezedik annak felelősségei súlyának egy része, így ő, Vader szabad kezet kap. Egyedül a császár parancsolhat neki.

Ekkor azonban eszébe jutott, hogy a Halálcsillag pusztulásával mindenki odaveszett, így csak ő, a sith fekete lovagja maradt felelősségre vonható a történtekért – ugyanis a robbanás bekövetkeztekor ő maga is vadászgépében ülve próbálta megakadályozni a lázadók igenis veszélyes tervét.

A sötét trónus lassan szembefordult vele, így megpillantotta a mély barázdákkal tarkított szürke, határozott és megvető arcot. A sárga szemek számonkérően néztek le rá – ezek is hatalmat, legyőzhetetlenséget sugároztak – azonban most valami másképp volt. A szemek ugyanis villámot szórtak.

– Módfelett elégedetlen vagyok legutóbbi teljesítményeddel, Vader nagyúr – szólalt meg a halk, mély hang, igen megvető hangsúllyal. – Azt kell hinnem, képességeid már nem a régiek…talán már nem vagy méltó a rangodhoz.

– A Yavinnál történteknek egyetlen személy az okozója, mesterem – hajtott fejet a sötét nagyúr. – Méghozzá egy fiatal lázadó pilóta. A neve hamarosan a kezeim között lesz.

– Valóban – mondta kételkedve, megvetően az uralkodó – , de a te feladatod lett volna elpusztítani őt, mielőtt végrehajthatta volna mocskos kis tervét. Úgy tudom, kudarcot vallottál.

– Nagyúr, a fiút az Erő segítette. …reztem – szabadkozott Vader.

– Az Erő? – vonta föl szemöldökét az itt nem csak egyszerűen Palpatine császár, hanem a sith sötét nagyura, Darth Sidious. …rezte, hogy tanítványa igazat beszél. Azonban nem engedheti, hogy ilyesmi még egyszer előforduljon, gondolta sötéten, talán a lelkét betöltő mérhetetlen düh és harag hatására.

Elmerengve meredt Vader maszkjára. A fémarcon nem tükröződtek érzelmek, azonban Palpatine jól érezte a fekete lovag lelkében dúló rettegést, észlelte annak minden kis rezdülését.

…veken keresztül azon dolgozott, hogy terve valóra váljon. Mérnökei segítségével megtervezte a Halálcsillagot, eme roppant harci űrállomást, hogy mire átveszi a hatalmat, és elkezdi felépíteni félelmen alapuló Új Rendjét, befejeződjön. Ez meg is történt, és a teljes győzelmet magának mondhatta egészen egy héttel ezelőttig.

Tarkin, a lángelme segítségével rábukkant a lázadók titkos bázisára, eme utolsó fenyegetésre, amely árthat még a Birodalomnak, és az ő, Palpatine új rendjének. Elérték a Yavin IV. holdját, és biztosak voltak benne, hogy győztek, a lázadók végre elpusztulnak, és beköszönthet az annyira várt béke. Azonban nem így történt. A császárt mérhetetlen harag árasztotta el, ahogy eszébe jutott, hogy a lázadók alig két tucatnyi gépe hogyan próbál reménytelenül szembeszállni a felülmúlhatatlan technikai csodafegyverrel, esélytelenül. És mégis sikerült nekik. Méghozzá Vader hibájából, mert nem lőtte szét azt a lázadó söpredék pilótát…

Sidious iszonyú haragra gerjedt, a Vader iránt feltámadt gyűlölete hirtelen erőt adott neki, és a szemközti falhoz vágta rettegő tanítványát.

A fekete lovag látta a hirtelen beállt változást mestere lekivilgában, és a feléje áradó dühös érzelmeket. Ettől tartott. Őszintén remélte, hogy túléli, az Erőhöz fohászkodott. Összeszedte magát és felállt.

– Őrség, lelépni – parancsolta Sidious az ajtónál álló testőröknek, akik mindezidáig mozultatlanul strázsáltak az ajtó mellett. A vörös katonák elvonultak, nem volt látható, hogy hová.

– Nagyuram – könyörgött Vader, sajgó mellkasát fogva, mivel az esés miatt a súlyos páncél ránehezedett. – Mesterem…
Sidious talpra állt, és közelebb jött tanítványához. Sárga szemei ellenállhatatlanul fúródtak a maszk abba a domborulatába, ahol a császár a szemeket sejtette.

– Kudarcott vallottál, Vader nagyúr- suttogta, és kegyetlen mosolyra húzta pengevékony ajkait. – Ezt a továbbiakban nem fogadom el. – majd mosolya vicsorba rendeződött, és ismét feltámadó haragjától vezérelve kék villámmokkal árasztotta el a fekete lovagot.

Vader felordított fájdalmában. Az elektromos berendezései nem bírták a terhelést, ezért kisültek, újabb kínokkal átkozva meg az immár földön fetrengő sith lovagot. Mestere egyre csak ráirányította végzetes villámcsapásait, melyek hatására a fekete lovag tüdejében helyet kapó légszűrő felmondta a szolgálatot, így alig kapott levegőt. Szerencséjére pár percig nélküle is tudott lélegezni, és mivel Sidious abbahagyta a kínzást, úgy gondolta, hogy korrigáló berendezései hamar kijavítják a hibát, hiszen ez csak elektromos kisülés. Igaza lett, azonban testét továbbra is kicsapódó energianyalábok csípkedték, sérült bőrét elektromos szikrák égették.

Nem bírta más sokáig. Hirtelen kisülő maszki berendezése apró sugarat vetett egyenesen bal szemébe. Vader ismért ordított a kíntól. Megpróbált a mellkasán levő vezérlőpanelhez nyúlni, azonban Sidious lehajolt mellé és megfogta az ép jobb kezét. Egyedül az nem fájt, más mindenhol.

– A kudarcért áldozatot kell hoznod… – egyik kezébe vette Vader fénykardját, majd aktiválta, felemelve az ép kezet.
Vader rájött, hogy mire készül, és Padmé jutott az eszébe. Iszonyatos gyűlölet árasztotta el meggyötört lelkét.

– Neeeem! – ordította, és megpróbált az Erő segítségével menekülni, de mindhiába. A sith nagyúr könyörtelenül a földhöz szögezte.

Vader látta, amikor a vörösen izzó penge lesújt, és elviselhetetlen fájdalom hasított alkarjába. Félig eszméletlenül látta a lehulló kezet, aztán Padméra gondolt és elájult.*

Amikor magához tért, az orvosi rehabilitációs klinikán találta magát, ott, ahol annakidején összeszerelték és életet leheltek belé. Szörnyű veszteségén merengve nézte mechanikus jobb karját, mely modernebb volt, mint a másik, hiszen most szerelték rá.
Vadernek az a gondolat is megfordult a fejében, hogy otthagyja Palpatine-t és segít a lázadóknak…Azonban a lázadók és mestere gondolatára kétszeresen hasított bele a gyűlölet. Gyűlölte a lázadókat, mert miattuk kellett szenvednie. Gyűlölte Sidioust, amiért elvette tőle egyetlen ép testrészét… Gyűlölte, mert tudta, hogy Padmé halála az ő lelkén is szárad. Padmé.

Sikerült felszítania és utána lecsillapítania gyűlöletét.

…lete új fordulatot vett.

Elhatározta, hogy így vagy úgy, megöli a császárt.

…s akkor ő fog uralkodni…

Ekkor egy régi emlék jutott eszébe. Padmé, ahogy bevallja neki, gyerekük lesz…

Van egy fia, talán lánya, és biztosan Erőérzékeny. Elhatározta, hogy ezentúl legfontosabb feladata lesz felkutatni őt. Ketten legyőzik az uralkodót és ők fogják uralni a galaxist!

De előbb kideríti, ki volt az az Erőérzékeny lázadó pilóta, aki elpusztította a Halálcsillagot, és megöli.

9 hozzászólás a(z) “A Sötét Nagyúr bosszúja” bejegyzéshez

 1. Óh ,még sosem olvastam fanfictiont ,de ez nagyon jó volt, élvezhetően van megírva az eddig általam olvasott hivatalos star wars regényekhez képest..:O
  É-betű a mondatok elejéről véletlenül maradt le rendszeresen?
  És hogy hogy elvette az egyetlen p testrészét? volt Anakinnak még ép testrésze?

   
 2. Vader egyetlen ép testrészének tekinti azt a mesteréges kezet, amit Dooku gróf vágott le, mert az a régi életének a része volt. Anakin meghalt, és Vader születésekor már megvolt az a keze.
  A gigántikus gigantikus akart lenni :aha:

   

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

*

^^ ;) :wtf: :wow: :star: :sexy: :omg: :love: :love3: :love2: :lol: :kiss: :heart: :ehh: :angry: :angel: :aha: :S :P :D :/ :) :( :$