Bodo Baas

Bodo Baas

Jedi! Az Erő legyen veled! Bodo Baas vagyok, szolgálatodra. Bodo Baas ismer minden lehetséges jövőt a saját idejétől, amíg az idő ködbe és árnyékokba nem veszik… tudok segíteni neked. – Bodo Baas

Bodo Baas egy krevaaki Jedi mester volt. Egy Jedikből álló csoportban élt az Adega rendszerben BBY 600 körül. Örökölt egy Holocront ősétől, Vodo-Siosk Baastól, amit Tedryn Holocronként ismertek. Baas hozzáadta a saját tapasztalatait és tudását a Holocronhoz, miközben holografikus kapuőre lett annak, és jövőbeli Jedi tanítója azoknak, akik használni akarták azt. Ebben az időben diplomataként szolgált, és részt vett egy sikertelen küldetésben, melynek során a Zeison Sha és Matukai Force szektákat próbálta meggyőzni, hogy lépjenek szövetségre a Jedi Renddel. Baast Palpatine császár végezte ki BBY 19-ben, a Nagy Jedi Tisztogatás alatt.

Mindazonáltal a tanításai és személyisége továbbra is konzerválva voltak a Tedryn Holocronban, amit Palpatine később megszerzett. Azonban Leia Organa Solo, Luke Skywalker testvére ellopta azt a császártól. Baas figyelmeztette Leiát azokra, aki mint testvére, kacérkodtak az Erő sötét oldalával, miközben elmondta neki az elbukott Jedi, Ulic Qel-Dorma történetét. Később felfedett információkat Skywalkernek és az Új Jedi Rendnek a Jedik és a Sithek múltjából. Skywalker tanítási eszközként használta a Holocront, amíg azt meg nem semmisítette Exar Kun, a Sith Sötét Lordjának szelleme.

Életrajza

Élete Jediként

Bodo Baas

A krevaaki Bodo Baas a Jedi mester Vodo-Siosk Baas leszármazottja volt. Egy olyan mester képezte ki, aki körülbelül BBY 1000 óta élt. BBY 600 körül Baas egyike volt annak a Jedikből álló csoportnak, akik az Adega rendszerben éltek és szolgáltak. Azt vállalták magukra, hogy elkészítik a Jedi történelem és tanítások feljegyzéseit a jövőbeli Jedik számára, hogy azokból tanulhassanak. Ebben az időszakban lett Jedi mester és örökölte a Tedryn Holocront, amely valaha Vodo-Sioské volt, és Jedik nemzedékein keresztül öröklődött. Mire Baas megkapta a Holocront, az már olyan hatalmas mennyiségű adattal volt feltöltve, amely nehézkessé tette a használatát egy képzett felhasználónak is. Baas megoldotta ezt a problémát azáltal, hogy átszervezett minden egyes felvételt.

Szintén hozzáadta a saját történeteit a Holocron tudásának gazdagságához, beleértve az ősének Vodo-Siosknak a halálát és a Sith Sötét Nagyurának, Darth Ruinnak a felemelkedését és bukását is. Hozzáadva a Holocronhoz saját személyiségét, Baas a Holocron elsődleges kapuőre lett, egy interaktív holografikus útmutató, amely közvetítette a benne lévő tudást és Baasként viselkedett. Mint elsődleges kapuőr, Baas volt az első egyén, akivel találkoztak azok, akik hozzáfértek a Holocronhoz; beszélni a többi mesterrel és hallani a tanításaikat egy magasabb szintű tudást igényelt. Néhány pontnál Baas szert tett egy zónára, amely a következő években a Jedi Rend legkülönbözőbb tagjait szolgálta, míg végül a Jedi Ashka Boda kezébe került.

Amikor a Jedik tudomást szereztek egy Erő-használó szekta létezéséről, melyet Zeison Sha néven ismertek a Yanibar bolygón, egy diplomáciai küldöttséget – melynek Baas is tagja volt – küldtek BBY 580-ban, a tervezés és előkészítés éveit követően a bolygóra, hogy meggyőzzék őket, fogjanak össze a Jedikkel. Mivel a Zeison Sha nem hagyta jóvá a Jedik hagyományát, hogy elválasszák a gyerekeket a családjuktól, nem tárgyaltak a diplomáciai csoporttal, amíg azok el nem fogadták, hogy nem kísérelnek meg beszélni a gyerekeikkel, és akkor is csak vonakodva találkoztak velük. Baas és a többiek megfigyeltek egy olyan kiképző gyűlést, amelyben a Zeison Sha demonstrálta szakértelmét a telekinézishez és a különleges fegyverükhöz, a discblade-hez. Baas udvariasan a Zeison Shával, vajon az önállóság filozófiájuk vezethet-e az Erő sötét oldalához, és noha ők elismerték, hogy néhány esetben így volt, a legtöbb részben jótékonynak találták az önellátást. Végül nem mondtak le a függetlenségükről, és Baas és a társai sajnálkozva hagyták el a Yanibart, eredmény nélkül a küldetésükben.

Nem sokkal később a Jedi Tanács szövetséget keresett egy másik Erőhasználó szektával, a Matukai-val. Arra az információra alapozva, miszerint egy Mendor Typhoons nevű Matukai legyőzött egy kalózbandát az Ord Radama közelében, Baast többedmagával odaküldtek egy találkozóra vele, melyet az Ord Radama orbitális pályáján szerveztek meg. Baas beszélt Typhoons-szal, aki úgy vélte, hogy a saját képzési módszerei hatékonyabbak, mint a Jedik módszerei, és Baas éppúgy képtelen volt meggyőzni, hogy csatlakozzon a Jedikhez az erőivel, mint a Zeison Sha esetében. Baas azt ajánlotta, hogy a Jedik megengedik a Matukainak az autonóm létezést, mindaddig, amíg a sötét oldalra nem állnak.

A Holocron kapuőre

Tedryn Holocron

A Holocron csordulásig tele van tanácsokkal. Hallgasd és lásd… – Bodo Baas

Baas később majdnem 600 éven keresztül élt, miközben híres Jedi lett, és a tudása a Tedryn Holocronban folyamatosan hasznára volt a Jediknek élete folyamán keresztül. Baas szavait ráadásul a Jedi Tanács is hallgatta, melyekben figyelmeztette őket a veszélyekre, melyek egy új Jedi kiképzésétől elválaszthatatlanok voltak. Amikor BBY 19-ben a Nagy Jedi Üldözés elkezdődött, az újonnan felemelkedő Palpatine császár kivégeztette Baast. Ekkorra a Tedryn Holocron Ashka Boda tulajdonába került, és miután megölte őt, Palpatine magához vette azt, bár képtelen volt elérni a legmélyebb szinteket, mert az csak azoknak a Jedi mestereknek volt hozzáférhető, akik a világos oldalnak szentelték magukat.

ABY 10-ben Leia Organa Solót, az Új Köztársaság tagját elfogta Palpatine a trónján, a Byss világán, amikor megpróbálta megmenteni a testvérét, Luke Skywalkert, aki úgy döntött, hogy csatlakozik a sötét oldalhoz, hogy így győzze le a császárt. Palpatine megmutatta Solonak a Tedryn Holocront, és ő beszélt Baas-szal, aki azokról kezdett beszélni neki, aki a testvéréhez hasonlóan belülről próbálták megsemmisíteni a sötét oldalt. Solo ellopta a Holocront és elmenekült a Byssről férje hajóján, a Millennium Falconon. A Falcon fedélzetén Solo újra aktiválta a Holocront és meghallgatta, ahogy Baas elmondta neki Ulic Qel-Dorma bukásának meséjét. Egy másik belépés során a Holocronba, a testvére jövőjéről kérdezte Baast. Noha Baas megállapította, hogy az Erő lehetővé tette számára a jövőbe látást, képtelen volt megjósolni Skywalker homályba burkolózó jövőjét. Azonban elmondott egy a mestere által egy évezreddel korábban leírt próféciát, mely Skywalker átállásáról a sötét oldalra és az ő helyzetéről szólt. Baas szavai hajtották Solót kiszabadítani Skywalkert és legyőzni Palpatine-t.

Ahogy Skywalker folytatta az Új Jedi Rend megalapítását, a Holocron olyan erőforrás maradt, amelyre végig számíthatott. Amikor Skywalker belekezdett abba a galaxis körútba, amelyben Jediket toborzott, Solo tanácskozott Baas-szal és megtudta, hogy neki fel kell kutatnia a száműzött Jedit, Vima-Da-Bodát. Szintén javasolta Skywalkernek, hogy Jedi tárgyakat találhat az Ossus elhagyott Jedi világán, és miután Skywalker egy új Jedi tanítvánnyal tért vissza az Új Köztársaságba, ismét segítségül hívták a Holocront. Solusar tanácsot kért Baastól a fiatal Új Jedi Rend számára, és Baas ismét félreérthetetlenül az Ossusra küldte őket. Időközben Skywalker további Jedi tanítványokat talált, és létrehozott egy akadémiát a Yavin IV. holdon. Egyik tanítványa, Tionne, a Jedi történelmet tanulmányozva a Tedryn Holocront használta forrásként. Skywalker szintén említette Baast, amikor az Exis állomáson információt keresett egy másik ősi Jedi helyről, ahonnan remélte, hogy tárgyi leleteket menthet meg.

A Jedik előtt ismeretlenül a Yavin IV. volt az otthona a hosszú ideje halott Exar Kun, a Sith Sötét Lordja szellemének. Kun hamarosan elkezdett vadászni a tanítványokra ABY 11-ben, kezdve egy Gantoris nevű emberrel, akit megölt. Tionne beszélt Baas-szal a Gantoris halála felett érzett bánatáról és borzalmáról, és Baas javasolta neki a Jedi Kódot, és hogy nézzen szembe közben annak a bánatnak a természetével, amit érzett. Amikor Horn később csatlakozott hozzájuk, Baas Keiran Halcyonról, Horn egy Jedi őséről, mesélt nekik. Miközben megpróbálta Gantoris halálát megérteni, Tionne megkérdezte Baast a Yavin IV. történelméről. Baas elmesélte neki Kun és a Nagy Sith Háború történetét, ahol Kun harcolt. Nem sokkal később Kun szelleme megsemmisítette a Tedryn Holocront, és ezzel Baas kapuőr identitását is. Azonban a Holocronból, köztük Baas szavaiból származó információkat megőrizte Tionne, aki ABY 40-ben ezekből és más információkból összeállított egy kivonatot a Jedikről és Sithekről.

Személyisége és jellemvonásai

Óvakodj, Jedi mester, nehogy a gondatlanságon és figyelmetlenségen keresztül egy szörnyet szabadíts a galaxisra… – Bodo Baas

Bodo Baas és Kam Solusar

Bodo Baas odafigyelt az útra, melyben a Jedik használták a hatalmukat. Hangsúlyozta, hogy a Jediknek nem szabad a hatalmat keresniük, mert dominánsokká és elnyomókká válnak, és végül a sötét oldalra állnak. A biztos Erő-képességek kísértésbe tudták vinni, hogy visszaéljen a hatalmával, beleértve annak a képességét, hogy formálja mások gondolatait. Míg Baas azt vélte erről a képességről, hogy hasznos, azt szintén hangsúlyozta, hogy amikor helytelenül használta valaki, az túlságosan közel tudta sodorni a sötét oldalhoz. Ez a túlzott hangsúly az önállóságon, amit néhányan osztottak, át tudott váltani önzésbe, és Baas szintén úgy gondolta róla, hogy egy út a sötét oldalra. Más személyiségjegyek ellen is felemelte szavát, köztük a figyelmetlenségre, vagy éppen az elővigyázatlanságra.

Baas nem hitte, hogy a sötétséget kellene használnia, hogy harcoljon a sötétség ellen. Amikor Leia Organa Solo tanácsot kért tőle testvérével, Luke Skywalkerrel kapcsolatban, aki megkísérelte belülről megsemmisíteni a sötét oldalt, Baas elmesélt neki három korábbi sikertelen kísérletet, köztük Ulic Qel-Dorma történetét. A Jedi mester óvatosságot javasolt a Jedi tanítványok kiképzésében. Hitte, hogy amíg a türelmetlenség, hogy még több tudásra tegyen szert, jó szempont volt egy tanítvány részéről, ez egyben egy kísértést is jelentett, hogy a sötét oldal könnyebb útját válassza. Mint kapuőr, Baas haladó oktatást tartott olyan tanítványokról, akik nem voltak elég felkészültek erre. Szintén tanácsot tudott adnia tanítványoknak, például, amikor Tionne-nal és Corran Hornnal megvitatta a Jedi Kód pontjait és a bánat természetét Skywalker Jedi Akadémiáján.

Noha Baas kaphatott benyomásokat más lények hozzáállásáról, nem volt gyakorlott ebből a szempontból; amikor találkozott a Matukai Mendor Typhoons-szal, Baas kényszerítve érezte magát, hogy újraértékelje korábbi észrevételeit, miután rájött, hogy Typhoons Jedikkel szembeni megvetése komoly volt. Mint sok Jedi, Baas nem értette a rajongásnak azt a magas szintjét önmaga és a családja irányában, amit az olyan szektákban észlelt, mint például a Zeison Sha. Bár ő hajlandó volt filozófiai vitát folytatni azokkal, akik nem osztották a Jedik hitét, Baas véleménye az volt, hogy a más Erő-használó szektáknak szabadoknak kell lenniük, hogy a saját útjukat járhassák, hacsak nem jelentettek fenyegetést, hogy a sötét oldalhoz fordulnak.

Erősségei és képességei

Az Erő Bodo Baas-szal van, ez biztos. – Bodo Baas, mint a Tedryn Holocron kapuőre

Bodo Baas hatalmas Jedi volt. Jól informált volt a jövendölésben, Baas jóval a saját halálán túl látott előre eseményeket. Az Erőn keresztül láthatott minden lehetséges jövőt, miközben messzi távoli időkbe látott. Mindazonáltal a képességei nem voltak tökéletesek; amikor Luke Skywalker jövőjéről kérdezték, Baas kapuőr identitása képtelen volt megjósolni azt. Mint a legtöbb Jedi, Baas is használt fénykardot.

Háttér információk

Az első megjelenése óta a Tom Veitch és Cam Kennedy által készített „Dark Empire 5: Emperor Reborn”-ben, Bodo Baas megjelenései mindegyikében a Holocron kapuőreként szerepelt. A “Jedi vs. Sith: The Essential Guide to the Force” azon kevés források egyike, mely információval rendelkezik Baasról. A művet az életét formáló eseményekről való visszaemlékezések színesítik.

A „The Essential Guide to Characters” az egyetlen forrás, ami azt állítja, Baas a Birodalom fennállásának idején hunyt el, élettartamát így nagyjából hatszáz évre téve, legalább. Az „Ultimate Alien Anthology” egy krevaakit „öregnek” titulál 95 évesen, míg 130 évesen már inkább a „tiszteletre méltó” jelzőt használja. Míg Baas szokatlanul hosszú élettartama a Star Wars univerzum canon részét képezi; erre az inkonzekvenciára egyelőre nem szolgálnak magyarázattal. „A Guide to the Star Wars Universe, Second Edition” ráadásul kimondja, hogy Baas „évezredekkel ezelőtt élt”, de nem adja meg azt az időszakot, melyhez képest viszonyították ezt az információt.

Baast megemlítették volna Joseph Bongiorno és Rich Hangley cikkében, a „Cult Encounters of the Star Wars Universe”-ben, és eredetileg szó esett volna róla a „Star Wars Gamer”-ben is, mielőtt a magazin megjelentetését visszavonták. A hasábokban olvashattunk volna egy párbeszédet Luke Skywalker és Baas, a Holocron kapuőre között a Rettenetes Ragyogás Rendjéről (Order of the Terrible Glare).

Fordította: Dóra és Gyoka

Forrás: http://starwars.wikia.com/wiki/Main_Page