Fay

Fay

Ő volt a legerősebb köztünk, és egy rövid ideig tudtam érzékelni, mennyire erős. Azt gyanítom, örökké élt volna, ha nem áldozza fel magát. – Obi-Wan Kenobi.

Fay egy több száz éves fél-humán Jedi mester volt, akiről ismert volt az Erővel való nagyon erős összeköttetése, ami lehetővé tette neki, hogy megtartsa fiatalos megjelenését. Egyike volt a legendás vándorló Jedi mestereknek, akiknek a hőstetteit ismerték az egész Jedi Rendben.

Nem hitte, hogy tanításra rendeltetett, elhagyta a Magot és elkezdte bejárni a Peremvidék világait. Több évszázadon keresztül Fay engedve az Erőnek, hogy megmutassa, hol kell lennie, és ennek eredményeként úgy ismerték, mint aki sok konfliktust megoldott és véget vetett egész háborúknak. A Klónok Háborúja idején érezte, hogy az Erő a Queyta bolygóra vezeti, ahol találkozott több más Jedi mesterrel, köztük Obi-Wan Kenobival, hogy visszaszerezzék egy új, halálos vegyi fegyver ellenszerét. A küldetés azt eredményezte, hogy Fay és a többi Jedi találkoztak a Sötét Jedi Asajj Ventress-szel és Durge-dzsel, egy kétezer éves fejvadásszal. A konfrontáció alatt Fay Ventress-szel harcolt, de egy nagyobb robbanást követően Ventress súlyosan megsebesítette a Jedi mestert. Fay átadta Obi-Wan Kenobinak a még megmaradt erejét, így ő el tudott menekülni az ellenszerrel, és ezzel több millió életet mentett meg.

Életrajza

Korai pályafutása

Fay mester

Semmit nem tudni Fay mester gyermekkoráról. Ami ismert, hogy miután átesett a próbáin és Jedi lett, érezte az Erő hívását, hogy egy nomád életre vezesse távol a Magtól. Miután elérte a Jedi mester rangot, eldöntötte, hogy elhagyja a Jedi Templomot a Coruscanton és megtagadta, hogy padawant vegyen maga mellé, helyette barangolni kezdett a galaxisban, amerre az Erő vezette. Az elkövetkezendő évszázadok folyamán ritkán volt oka visszautazni a galaktikus fővárosba, jobban szeretett arra menni, ahol érezte, hogy szükség van rá.

Ahogy az idő telt és Fayt egyre kevesebbet látták a Coruscanton, a galaxis távoli sarkaiban véghezvitt hőstettei hamar legendássá váltak sok Jedi tanítvány között. Azonban az idősebb mesterek közül sok tudta, hogy a legendás tettek valóban igaziak voltak, és nagyon figyeltek, amikor jelentéseket kaptak a tettek távoli bolygóiról, összehasonlítva a rejtélyes Jedit Fay leírásával.

Ideje legnagyobb részében a távoli bolygókat járta, vagy a Maghoz közelebbi bolygókat, segítve több ezer élet megmentésében. Ismert volt róla, hogy sok konfliktust és háborút oldott meg, békével és szeretettel telítve azoknak a szívét, akiket a gyűlölet töltött el. Évszázadokon keresztül, konfliktusok és háborúk sokaságában, soha egyetlen fizikai küzdelemben sem használta a fénykardját – valójában úgy hitték, hogy a kiképzése után soha nem is vitte magával.

Küldetés a Queytára

Fay

Te nem vagy Jedi, lányom… te egyszerűen a gyűlölet és a keserűség egy adott formája vagy. – Fay mester Asajj Ventressnek.

A Klónok Háborújának első hónapjaiban Fay mester érezte, hogy az Erő a vulkanikus Queyta bolygóhoz vezeti őt. Egyszer csak rájött, hogy több más nomád Jedi is érezte az Erő hívását – találkozott Nico Diath, Jon Antilles, Knol Ven’nari, és Obi-Wan Kenobi Jedi mesterekkel, akik a kezdete óta részt vettek a háborúban. Kenobi volt az utolsó Jedi, aki megérkezett a bolygóra, és Ven’nari mester leszidta a késésért, azt mondván, bizonyára jobb helyeken járt közben. Fay azonban érzékelte a fájdalmat és a tragédiát, amelyeket Kenobi már elszenvedett messze a háborúban, és kezét a homlokára tette, és a remény és energia egy új értelmével töltötte el őt.

A Jediknek küldetésük során be kellett jutniuk egy vegyi üzembe, és meg kellett szerezniük egy új szeparatista biológiai fegyver ellenszerét, amit mocsárgázként ismertek. Mindazonáltal miután beléptek az üzembe, Diath mester megjegyezte, hogy nem találkoztak harci droidokkal – Fay és a másik Jedi fokozta az Erőre való koncentrációját, ahogy Obi-Wan vezette az ellenszer keresését. A keresés azonban hirtelen leállt, amikor Fay és a többiek összetalálkoztak a Sötét Jedi Asajj Ventress-szel és a fejvadász Durge-dzsel. Durge okozott egy hatalmas robbanást és az azt követő küzdelemben megölte Ven’nari, Diath, és Antilles mestereket a fejvadász. Miután szemtanúja volt Nico Diath halálának, Fay rájött, hogy Ventress megpróbált az ellenszerrel elszökni. Hogy megállítsa őt, Fay az Erőt használva törmeléket és törött üveget vágott hozzá a menekülő Ventresshez, aki a sebei miatt botladozni kezdett. Bár Ventress megpróbálta az Erővel összezúzni Fay szívét, Fay képes volt, hogy harcoljon a Dark Jedi kísérletei ellen és az Erővel befolyása alá vonta Ventress gondolatait, az ájulását okozva. Miután Ventresst semlegesítették, Kenobi tanácsára Fay visszaszerezte az ellenszer egy fioláját, és a két Jedi elkezdett a gyár lerombolása után visszavonulni.

Eggyé válása az Erővel

Túl késő… te el fogsz menekülni… élni fogsz… és én elmegyek, hogy csatlakozzam a bátyáinkhoz és nővéreinkhez… végül. – Fay mester Obi-Wan Kenobinak.

Fay halála

A vegyi üzem kezdett káoszba átmenni a Durge által okozott több hatalmas robbanás miatt. Ahogy Fay és Kenobi megpróbált elmenekülni az összeomlás elől, egy nagy robbanás történt a Jedik közelében, ami miatt Fay botladozni kezdett és feladta a védelmét. Azalatt a pár pillanat alatt a feléledt Ventress arra használta a fénykardjait, hogy átszúrja Fayt hátulról, súlyosan megsebesítve őt. Ventress és Durge rájöttek, hogy az üzem a végső pusztulása közelében volt, és beszálltak egy közeli szeparatista hajóba, otthagyva Kenobit és Fayt, hogy meghaljanak.

Bár azok a sebek, amiket Ventresstől kapott, súlyosak voltak, Fay erős kapcsolata az Erővel lehetővé tette neki, hogy végül magához térjen. Mindazonáltal felismerte a Köztársaság szörnyű szükségét az ellenszerre, amit Kenobi birtokolt, és végső önfeláldozásként megérintette Kenobit, és az Erőn keresztül bele áramoltatta az ereje utolsó tartalékai. Fay áldozata miatt Kenobi képes volt, hogy egy hatalmas ugrással biztonságba kerüljön, és végül elmeneküljön a bolygóról, hogy az ellenszert visszajuttassa a Jedi Templomba a Coruscanton.

Személyisége és jellemvonásai

Hosszú évtizedei során egyetlen küzdelemben sem emelte fel a fénykardját. Ráadásul azt sem tudom, vitt-e magával… – Obi-Wan jellemzése Fayről.

Az összes faj képviselői között, akik találkoztak vele, Fayt egy feltűnő nőnek tartották, és Qui-Gon Jinn egy találkozásuk után „gyönyörűnek és kortalannak” írta le őt. Követve a küldetést a Queytára, Obi-Wan Kenobi megjegyezte, hogy senki sem utálja Fay mestert, és az egész Jedi karrierén keresztül soha nem érezte szükségét, hogy küzdelemben fénykardot használjon. Sok évszázadon keresztül barangolta a galaxist, amerre az Erő vezette – a személyisége fizikai jelenléte, a bölcsességével egyesült az Erőben, lehetővé téve Faynek, hogy békét és harmóniát hozzon, sok háború sújtotta bolygóra.

Fayt jellegzetessé tette a világos bőre, szőke haja és hegyes fülei, melyek hasonlítottak a sephik füleire. Szintén jellegzetes tetoválásai voltak a bal arcán és a homlokán. Az Erővel való mély kapcsolata miatt Fay teste kortalan volt, és megjelenése egy szép húsz évesé volt majdnem az egész élete során.

Háttér információk

Fay első és egyetlen megjelenése a Star Wars Republic 53: Blast Radius-ban, a Star Wars: Republic cím képregény sorozat 53. részében volt. A karakterét és történetét Haden Blackman író gondolta ki, és alakját Brian Ching rajzolta meg. Érdekes észrevétel, hogy Fay karakterének megjelenése ugyanolyan fajra utal, mint amilyen fajú Aleco Stusea, egy névtelen Égi Felügyelők tag és Lourdes hercegnő. Ezek mindegyike embernek tűnik, de megkülönbözteti őket hegyes fülük. Leland Chee kifejtette elméletét a Star Wars üzenőfalán, miszerint „az összes hegyes fülű faj valamelyik sephi, vagy a sephikkel szorosan összefügg”.

Fay hegyes fülei, testi szépsége és nagyon hosszú élete alapján úgy tűnik, hogy a karakteréhez az alkotójának a fantasy világában lévő halhatatlan tündérek adtak ihletet, melyeket J. R. R. Tolkien is népszerűsített. Valamint úgy tűnik, hogy a neve az angol fey szóból ered, ami elátkozottat jelent, és kapcsolódik a faerie szóhoz, melyet gyakran összekapcsolnak az észak-európai folklór és mitológia tündéreivel, melyek sok fantasy történetet ihlettek.

Fordította: Gyoka

Forrás: http://starwars.wikia.com/wiki/Main_Page